محصول فقط برای مشتری نیست زمینه های همکاری ما

B2B طرح همکاری با دانشگاه ها

معرفی و تبادل دانشجو در مقاطع تحصیلی مختلف
همراهان، افتخا ر همکاری با دانشگاه های متعددی ا ز جمله برخی شعبه های دانشگاه پیام نور و دانشگاه علمی ِ وان، کاربری را د ر داخل کشو ر دارد؛ همچنین، دارای نمایندگی چها ر دانشگاه د ر سطح بین الملل مانند پیام نور ِ نخجوان، آمريکای شمالی و کانادا است؛ که در زمینه معرفی و تبادل دانشجو د ر مقاطع مختلف تحصیلی و مشارکت د ر دوره های کوتاه مدت، با آن ها همکاری موثری داشته است.
دریافت مشاوره

فرم درخواست مشاوره

"*" indicates required fields

دوره هـــای کـوتـاه مـــدت

زمینه‌های همکاری

دوره هـــای کـوتـاه مـــدت تحصیلی مختلف
بخش قابل توجهی ا ز دانشجویان شاغل، تمایل ویژه ای به ادامه تحصیل د ر مقاطع کاردانی و کارشناسی در ً یا به دلیل هزينه های بالای تحصیلی یا شرایط شغلی و... ا ز فرایند ادامه دانشگاه های بین الملل دارند که عمدتا تحصیل خود منصرف می شوند. د ر همین راستا همراهان با ایجاد یک سرویس مناسب برای این گروه ا ز جامعه مخاطبین توانسته است بخش قابل تأملی ا ز این عوامل بازدارنده را مرتفع نماید. ارائه خدمات کمک آموزشی متناسب با شرایط شغلی و سطح درآمد، اصلی ترين عنص ر محرک این بخش ا ز جامعه برای ادامه تحصیل است.

نقشه‌راه و روند مشاوره شما

شنیدن ایده های شما و تبدیل آنها به واقعیت با همراهان فردا
گام اول: ورورد به سایت همراهان
گام دوم: پر کردن فرم درخواست مشاوره
گام سوم: تماس از طرف ما به شما و برنامه ریزی ملاقات
گام چهارم: شنیدن اهداف بیزنس شما
گام پنجم: توسعه دادن ایده شما و تبدیلش به واقعیت
گام آخر: و تمام! ماموریت انجام شد

چرا همراهان ؟

1

خدماتش تخصصی بازاریابی و تبلیغاتی

همراهان با ایجاد تمامی زيرساخت های لازم در زمینه تبلیغات و بازاريابی، با د ر اختیا ر داشتن یک تیم مجرب و کارآمد، با طراحی چشم انداز و تدوین ماموريت های خود د ر صنعت آموزش و پیاده سازی استراتژی ها و اجرای فعالیت های تبلیغاتی...
2

تکنولوژی به‌عنوان یک عامل محرک

در دنیای امروز، استراتژی ها و رویکردهای تبلیغات و بازاريابی دیجیتال، اساس و زيرساخت بسیاری از برنامه های تبلیغاتی است. همراهان با تکیه بر دانش، فن آوری و شبکه های موثری که در حوزه تبلیغات و بازاريابی ایجاد کرده...
3

کاهش هزینه‌ها

هــمراهـــان به دلیــل تجربــه مؤثر در بخــش توسعه بــازار با ارائه خدمــات بازاريــابی و تبلیغات می تواند با تدوین و بهینه سازی استراتژی های مرتبط با توسعه نظام آموزشی کشور، افزون بر مشارکت در فرآیند افزایش تعداد متقاضیان ادامه...
4

مدیریت اطلاعات و دانش تحلیل داده

ارتباط موثرایجاد شده با بخش مهمی از بازار و دسترسی همراهان به ابزارها و زير ساخت های تحلیل داده و در ِ اختیار داشتن یک تیم مجرب در فضای مدیريت اطلاعات و تحلیل داده ها نقش بسیار مهمی در تصمیم گیری های ِ استراتژيک....
5

ارتقای مهارت های دانشجویان

همراهان با بهبود کیفیت آموزش های عملی، به ارتقای مهارت های دانشجویان کمک می کند؛ این امر برای دسترسی دانشجویان به دانش و تجربیات متنوع، فرصتی ارزشمند ایجاد می کند.
6

تضمین رشد اقتصادی شما

همراهان در انجام پروژه ها و پژوهش ها نیز مشارکت خواهد کرد که این امر، منجر به رشد اقتصادی طرفین شده و ِ توسعه آموزش و پژوهش فراهم خواهد کرد. فرصت های جدیدی را جهت تأمین منابع موردنیاز

نیاز هایی که همراهان برطرف میکنه:

طرح های درآمدزای دانشگاهی مشترک همراهان
  • ثبت شرکت های دانشجویی
  • تأسیس انجمن های کاربردی اشتغال زایی
  • راه اندازی باشگاه دانشجویان و فارغ التحصیلان
  • راه اندازی دوره های کوتاه مدت با مدارک موردتأیید وزارت علوم
  • اجاره فضای دانشگاهی به صنایع مرتبط یا ایجاد مشارکت بین دانشگاه ها و صنایع
  • عقد قرارداد با سازمان ها و شرکت های موضوع رشته های موجود و تأمین نیروی انسانی

نظرات مشتریان ما

اگر به دنبال یک مرکز آموزشی معتبر و فعال هستیدبا همراهان ارتقای مدرک از دانشگـاه یا مـؤسسات مجــاز ارتقــای مدرک هم سطح کارشناسی تا پست دکترای موردتأیید وزارت علوم و اتحادیـه وزارت علوم.

لید مارکتینگ همراهان

نرگس مثالی

اگر به دنبال یک مرکز آموزشی معتبر و فعال هستید که بدون نگرانی از اتلاف وقت و هزینه به هدف خود دست پیدا کنید،‌ موسسه همراهان یک همراه همیشگی برای شما است. ارائه مدرک دانشگاهی

لید مارکتینگ همراهان

علی مثالی

اگر به دنبال یک مرکز آموزشی معتبر و فعال هستید که بدون نگرانی از اتلاف وقت و هزینه به هدف خود دست پیدا کنید،‌ موسسه همراهان یک همراه همیشگی برای شما است. ارائه مدرک دانشگاهی

لید مارکتینگ همراهان

محمد مثالی

سوالات متداول کاربران

نحوه شروع همکاری به چه ترتیبی است؟
پس ا ز توافقــــات اولیــه و تنظیم ۲ لوح همکـــاری و مشخص شدن روش های کــاری، امکان معرفی دانشجو د ر مقاطع مختلف، میس ر می شود.
تمهیدات شما برای جلب اطمینان دانشگاه چیست؟
آموزش پرسنل امین دانشگاه معرف و انجام مراحل پیش ثبت نام تا ثبت نام نهایی، توسط آن ها د ر اختیــا ر گــذاشتن CRM مشترک بین دانشگــاه ها، ورود اطلاعــات دانشجــویان سال آخری یا فارغ التحصیلــان ِ سال های گذشته، تماس کارشناسان مجموعه و درج اطلاعات کامل مراحل کاری و انجام تسویه حساب نهایی.
آیا می‌توانم هزینه قرارداد را قسطی پرداخت کنم؟
بله، شما می توانید هم به صورت نقدی و هم به صورت قسطی هزینهبه آسانی نوشیدن یک لیوان آب مدرک خود را ارتقا دهید.دیپلم به کاردانی، دیپلم به کارشناسی، کاردانی به کارشناسی و کارشناسی به کارشناسی ارشدبه آسانی نوشیدن یک لیوان آب مدرک خود را ارتقا دهید.دیپلم به کاردانی، دیپلم به کارشناسی، کاردانی به کارشناسی و کارشناسی به کارشناسی ارشدبه آسانی نوشیدن یک لیوان آب مدرک خود را ارتقا دهید.دیپلم به کاردانی، دیپلم به کارشناسی، کاردانی به کارشناسی و کارشناسی به کارشناسی ارشدبه آسانی نوشیدن یک لیوان آب مدرک خود را ارتقا دهید.دیپلم به کاردانی، دیپلم به کارشناسی، کاردانی به کارشناسی و کارشناسی به کارشناسی ارشدبه آسانی نوشیدن یک لیوان آب مدرک خود را ارتقا دهید.دیپلم به کاردانی، دیپلم به کارشناسی، کاردانی به کارشناسی و کارشناسی به کارشناسی ارشد را پرداخت کنید.
در شرکت تبلیغاتی همراهان، چه مزایایی برای دانشگاه ها فراهم شده است؟
این مجموعه یک شرکت تبلیغاتی، بازاريابی و ثبت نام دانشجویان د ر کلیه دانشگـــاه های طــرف قرارداد، مسیــ ر شنــاخت دانشجو ا ز مزایای دانشگاه، سرویس های ویژه دانشجویی و دیگ ر مزایا را ٔ ادامه تحصیل د ر ه ر شهری آشنا خواهند شد و با انجام مشاوره های تلفنـــی، معرفی می کند. سپس متقاضیان با نحوه به دانشگاه معرفی و هدایت می شوند. ا ز دیدگاه اعتباری، می توان نقش شرکت بازاريابی و تبلیغاتی همراهان را پررنگ دانست
به چند طرح درآمدزای دانشگاهی مشترک اشاره کنید؟
ثبت شرکت های دانشجویی راه اندازی باشگاه دانشجویی و فارغ التحصیلی تأسیس انجمن های کاربردی اشتغال زایی اجاره فضای دانشگاهی به صنایع مرتبط یا ایجاد مشارکت بین دانشگاه ها و صنایع عقد قرارداد با سازمان ها و شرکت های موضوع رشته های موجود و تأمین نیروی انسانی راه اندازی دوره های کوتاه مدت با مدارک موردتأیید وزارت علوم